ติดต่อเรา

บริษัท จีเทค อินเตอร์เทรด จำกัด
40 /42 ซอย.งามวงศ์วาน 47
ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร:
(66) 2 954 7800 ต๋อ: 115
(66) 2 901 1500
(66) 2 967 6776
โทรสาร:
(66) 2 954 7802
อีเมล์: getecintertrade@yahoo.com